1002slash2

VASCHETTA RENIFORME N.2

(310*190 mm)

1002/2