1002slash1

VASCHETTA RENIFORME N.1

(220*120 mm)

1002/1