1950slashKIT

KIT MICRO CHIRURGIA

Art: 3638, 1922/C-TC, 1959, 1960, 920/2, 1020/0,6-OY, 1040/0,6-OY, 1012/OY, 1007/A, 981/20

1950/KIT

  • Nome Strumento: Art: 3638, 1922/C-TC, 1959, 1960, 920/2, 1020/0,6-OY, 1040/0,6-OY, 1012/OY, 1007/A, 981/20
  • Materiale Punta: Titanio