660slash4
660slash4.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.4

660/4