3640slash1.jpg
3640slash1part50

SCALPEL HANDLE ANATOMIC 0°

3640/1

Fitment No.3
Ergonomic design Anatomic scalpel handle – straigth.